Spring naar inhoud

Veelgestelde vragen

In het kort

Bekijk het overzicht met vragen die tijdens de participatiebijeenkomst aan de orde kwamen. Ook op de projectpagina vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over Oldenhove.

Hoe worden nieuwe bewoners bij de participatie betrokken?

Het is van groot belang dat we, naast omwonenden en maatschappelijke partijen, de toekomstige bewoners van Oldenhove zoveel mogelijk betrekken bij de participatie. Aan statushouders die naar Oldenhove verhuizen hebben we daarom gevraagd mee te helpen. Dat doen we met ondersteuning vanuit Vluchtelingenwerk.

Waar komen de statushouders vandaan die tijdelijk in Oldenhove gaan wonen?

De statushouders komen deels vanuit Dennenheuvel en deels vanuit AZC’s (asielzoekercentra)

Hoe lang kunnen nieuwe bewoners in Oldenhove blijven?

Dat verschilt per doelgroep. Voor de een is dat 6 maanden, voor de ander 2 jaar. Maar het is in alle gevallen tijdelijk. Regulier woningzoekenden behouden hun opgebouwde wachttermijn bij Woonservice.

Wat zijn economisch daklozen?

Dit zijn mensen die met spoed tijdelijke huisvesting nodig hebben, bijvoorbeeld door een scheiding of een faillissement. Doorgaans hebben deze mensen wel een eigen inkomen.

Hoe zit het met jonge reguliere woningzoekenden?

Een van de doelgroepen die we huisvesten is regulier woningzoekenden. We streven bij die groep naar een evenwichtige leeftijdsopbouw; ouderen, jongeren en senioren.

Komen er kinderen wonen in Oldenhove?

Ja. Onder de statushouders zijn ook gezinnen. Ook onder de overige doelgroepen die tijdelijk in Oldenhove gaan wonen kunnen gezinnen met kinderen zijn.

Hebben nieuwe bewoners in Oldenhove extra zorg nodig?

Bij de groep regulier woningzoekenden zitten mogelijk ook mensen die vanuit een zorgtraject een volgende stap maken. Dit zijn dus geen mensen met een grote zorgvraag.

Komt er een huismeester?

De nieuwe beheerder VPS stelt een huismeester aan. Met vragen kunt u altijd terecht bij de beheerder van Oldenhove:
088 018 38 30 (24/7 bereikbaar)
amsterdam@vps-nl.com

Welk budget is er voor de herinrichting van de buitenruimte beschikbaar?

Vanuit de exploitatie van Oldenhove wordt 150.000,-- euro geïnvesteerd in de buitenruimte.

Zit er asbest in het pand? Zo ja, wat doet de gemeente hier aan?

De gemeente heeft laten inventariseren welke asbest verwijderd moet worden voor een veilig gebruik van het pand. Dat is inmiddels allemaal volgens de wettelijke regels gesaneerd.

Hoe komen nieuwe bewoners in aanmerking voor een woonunit in Oldenhove?

Dat verschilt per doelgroep. Statushouders plaatsen we zelf als gemeente. Voor studenten doet de Hogeschool In Holland (PABO) de selectie. Voorwaarde daarbij is wel dat studenten zich inzetten voor de taalbevordering van statushouder die in Oldenhove wonen. Voor regulier woningzoekenden verloopt de selectie via Woonservice Kennemerland. Ook daarbij geldt dat het helpt als je affiniteit hebt met de overige doelgroepen (bijvoorbeeld omdat je al vrijwilligerswerk doet).

Wat wordt de huurprijs van een woonunit?

Tussen de € 325 en € 715 (exclusief servicekosten), afhankelijk van de grootte van de woning.

Login om verder te gaan
refresh

Cancel