Spring naar inhoud

Meedenken over een prettige leefomgeving en inburgering

Hoe wordt Oldenhove een veilige en gezellige plek voor toekomstige bewoners. Bijvoorbeeld met een gezamenlijke ontmoetingsplek, waar ook buurtbewoners graag komen. En hoe kunnen nieuwe bewoners zo goed mogelijk inburgeren? In verschillende bijeenkomsten hebben we hierover met elkaar nagedacht. Vanwege de overlap in de ideeën zijn de twee onderwerpen na de eerste bijeenkomst samengevoegd. 

Terugkoppeling 6 september
Terugkoppeling 13 oktober

Hoe nu verder?

Ik wil meehelpen bij de inrichting van de voormalige recreatieruimte

Het meerdendeel van de genoemde ideeën gericht op ontmoeting en informeel de taal leren kunnen we gaan uitvoeren. We doen dit in fases. We starten met het inrichten en faciliteren van de voormalige recreatiezaal van Oldenhove. Zo kunnen we verschillende ideeën snel uitvoeren. We gaan kijken hoe we de zaal kunnen inrichten, wat daar voor nodig is, maar ook wat we wanneer en voor wie aanbieden. Daarvoor hebben we mensen nodig die mee willen denken óf mee willen helpen opknappen. Meld u aan via flexwonen@bloemendaal.nl 

Login om verder te gaan
refresh

Cancel