Spring naar inhoud

Meedenken over invulling buitenruimte

Hoe richten we samen de buitenruimte in? Deelnemers konden reageren op twee grote plattegronden van het terrein rond Oldenhove: de luchtfoto en de tekening van het gebied.

Deelnemers gaven met stickers aan wat zij op dit moment goed vinden aan de buitenruimte rond Oldenhove, en wat zij als minder positief ervaren. 

Terugkoppeling 5 september

Vormgeving en functieverdeling

 • Ronde natuurlijke vormen spreken aan, super eens!
 • Voorkeur voor opzet ‘Rondom Oldenhove’ (ronde vormen) maar liever geen sport (geen 5)
 • Voorkeur voor deze parkinrichting, vooral hout bij speeltoestellen (over variant Rondom Oldenhove)
 • Voorterrein: rust, bomen, bankjes, kleine kinderen, geen sport
 • Probleem, noorden, zonder zon (bij speeltuin achter fietsenstalling)
 • Noorden, let op: veel water, weinig zon
 • Gevaarlijk voor kinderen (tussen fietsenstalling en sloot)
 • Gevaarlijk, kinderen + water (tussen fietsenstalling en sloot)
 • Vijver is gevaarlijk voor kleine kinderen
 • Drugs en alcohol + gevaarlijk voor kinderen en nieuwe bewoners (bij vijver)
 • Hangplek = overlast (bij vijver)
 • Toegankelijk houden voor de buurt (bij parkeerplaats)
 • Trekt op deze plek hangjongeren aan (bij tafeltennis achter gebouw)
 • Vraag om onrust inclusief de vijver bewoners, drugs, alcohol (tussen fietsenstalling en sloot)
 • Jonge kinderen voor gebouw; te gevaarlijk bij parkeren
 • Waarom apart tuindeel voor bewoners?
 • Voetbal en fitness-combinaties trekken dominante buurtkinderen aan
 • Voetbal en fitness-combinaties naar achteren plaatsen
 • Hier afsluiten? (pad bosschage naar zijkant Oldenhove)
 • Bij nr. 5 geen speelveld (voor gebouw)
 • Te donker voor spelen (tussen parkeren en sloot)

Functies ontmoeten, sport en spel

 • Ik zou calisthenics van de andere tekening hier integreren. Laten we de hangjongeren laten hangen (over variant Rondom Oldenhove)
 • Speelterrein alleen kleine kinderen, zo niet, trekt dit hangjongeren aan
 • Kwiekroute (zie Haarlem), bankjes met trappers etc.
 • Ommetje Oldenhove goed concept
 • Wellicht is het ASM model/veld een optie die maken velden voor sport met gekke vormen
 • Basketbal achter Oldenhove, niet ervoor
 • Een speelplaats die geïntegreerd is met de natuur er omheen
 • Vijver is niet veilig voor (kleine) kinderen
 • Basketbal geeft geluidsoverlast
 • Aansluitend pad om mensen met honden om te leiden (bij spelen voor gebouw)

Groen en biodiversiteit

 • Hortensia’s zuipen water
 • Goed idee (bij insectenhotel)
 • Ik aarzel over hortensia, niet nodig
 • Fruitbomen genoeg op landje van de boer
 • Fruitbomen + groentetuin (linksachter gebouw)

 

Andere elementen in de  buitenruimte

 • Lampen, hek, beveiligingscamera’s (bij vijver)
 • Afscheiding Oldenhove/Overduin s.v.p. hekwerk + groen
 • Duidelijk aangeven dat Overduin privéterrein is
 • Picknicktafel, afvalbakken, goede verlichting, alleen speelplaats kleine kinderen
 • Bank (voor Overduin)
 • Prullenbakken (voor Overduin)
 • Fietsenstalling voor huisarts
 • Geen hek als afscheiding Overduin, wel haag tot aan Dompvloedslaan
 • Goede afsluiting voor Overduin i.v.m. overlast, geen hek
 • Haagjes voor bij de weg
 • Prima grens met Overduin
 • Te weinig parkeerplaats – bewoners, begeleiders, HOED

Reacties op referentiebeelden ‘Oldenhove aan het park’

Mooi voor de voorkant: daar bomen snoeien en gras ouderhouden, een paar picknicktafels, bankjes + speelplek voor kleintjes. Parkzone goed verlichten Prachtig om een dergelijke plek te creëren bij de vijver Geen padel, maakt lawaai. Ook geen voetbalveld of basketbalveld: is niet genoeg ruimte voor. Wel een basketbalnet aan achterkant Parkzone met bankjes, speeltuin voor basisschool leeftijd aan de voorkant bij de parkzone Geen sportmogelijkheden voor het gebouw voor oudere jongeren, trekt mijns inziens jongeren uit de buurt met scooters aan Geen fruitbouwen, duurt te lang om te laten groeien. Wel bomen snoeien die er staan. Kleine sportmogelijkheden b.v. jeu de boules, basketbalnet aan de achterkant, tafeltennis binnen in het gebouw.

Overige opmerkingen en aanvullingen:

 • Verkeersveiligheid van de Dompvloedslaan betrekken
 • Vraag eerst de nieuwe bewoners wat zij nodig hebben; hun behoeften. Alles kan wachten
 • In hoeverre worden ook de wensen van de toekomstige bewoners opgehaald?
 • Ik zou zorgen voor de basisvoorzieningen en invulling met bloemen etc. overlaten aan bewoners
 • Voor oudere jongeren deze plek (voor gebouw) tijd vaststellen tot hoe laat ze hier mogen zijn & controle hierop
 • Te veel lawaai (achter Overduin)

Uitkomst stemming varianten:

 • Vrijwel alle aanwezigen stemmen voor concept ‘Rondom Overduin’
 • Afsluitende opmerking omwonende: vormgeving ‘Rondom Overduin’ – met kleinschalige functieverdeling kiezen

 

Terugkoppeling 26 september
Bekijk de presentatie
Bekijk het voorlopig ontwerp buitenruimte
Conceptontwerpen

Hoe nu verder?

De plannen voor de buitenruimte zijn tot stand gekomen op basis van de resultaten van drie participatiebijeenkomsten. We toetsen nu of de uitvoering van de conceptonwerpen financieel haalbaar is. In overleg met de gemeente/leveranciers/aannemers worden de plannen vervolgens technisch uitgewerkt. Het doel is om in het eerste kwartaal van 2023 te beginnen met de uitvoering.  

Login om verder te gaan
refresh

Cancel